Phim ảnh bước ra đời thường qua những bức ảnh thú vị

Bằng chiếc iPhone của mình, một nhiếp ảnh gia người Pháp, Francois Dourlen đã tạo ra những tác phẩm hình ảnh thú vị cắt ghép giữa những hình ảnh trong những bộ phim điện ảnh quen thuộc/nổi tiếng với những bối cảnh đời thường quen thuộc với mình. Cùng thưởng thức một vài hình ảnh thú vị nhất trong các tác phẩm của ông nhé.

{source}

original-17125-1405607780-17

Spiderman

original-7782-1405607500-19

Lion King

enhanced-buzz-wide-30462-1405607758-26

Titanic

enhanced-buzz-wide-30160-1405607597-23

Terminator

enhanced-buzz-wide-30996-1405607860-25

Pirates of the Caribbean

original-9968-1405605793-4

Pinocchio

original-17256-1405606903-22

Despicable Me

original-17328-1405607635-21

Spiderman

original-32062-1405608443-17

Walking Deadoriginal-30593-1405607542-34

 

Edward Scissorhandsoriginal-28879-1405607467-4

Die Hardoriginal-15782-1405606651-11

Thororiginal-15124-1405606883-15

The Aristocatsoriginal-7079-1405605764-14

Lord of the Ringenhanced-buzz-wide-31407-1405608468-11

Forrest Gumpenhanced-buzz-wide-27702-1405608065-22

The Sixth Senseenhanced-buzz-wide-21443-1405607887-13

Pulp Fictionenhanced-buzz-wide-17934-1405608526-10 Breaking Badenhanced-buzz-wide-17160-1405607828-14

The Big Lebowski

enhanced-buzz-wide-17125-1405607285-13

 

Games of Throneenhanced-buzz-wide-16606-1405608718-22

Dexterenhanced-buzz-wide-7006-1405608090-22

 

 

 

Back to the Futureenhanced-buzz-wide-6449-1405606885-17Thomas the Tank Engine & Friends

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s