8 câu nói tuyệt vời

{source: lại là sưu tầm từ email của mẹ, nên không biết nguồn gốc ở đâu. Sau đó đã tự làm thành hình để dễ dàng lưu lại và chia sẻ hơn :)}

Bình luận của Nick: Đây là 8 câu nói tuyệt vời, có ý nghĩa trong bất cứ thời đại nào, của 8 vĩ nhân của lịch sử nhân loại. Mình rất thích các nội dung kiểu famous quotes, dù biết những nội dung này khá là cũ kĩ và cheesy, nhưng thi thoảng đọc lại vẫn thấy đầy inspiration, nên sẽ còn share nhiều những nội dung kiểu này 🙂

8 CÂU NÓI TUYỆT VỜI

Q-Shakespeare1

Q-Einsteine

Q-Abraham

Q-Hitler

Q-Shakespeare2

Q-Napoleon

Q-Shakespeare3

Q-william-arthur-ward

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s